คุณอ้อย 089-923-1927, 02-6288871

เกี่ยวกับ

บจก มงคลประดิษฐ์

    ร้านมงคลประดิษฐ์ต่อตั้งโดย คุณแฉล้ม ลายลิขิตซึ่งฝึกการผลิตแร็กเกตจาก อ. กรุด ศรีประดิษฐ์และตั้งโรงงานขึ้นครั้งแรกที่สี่เสาเทเวศร์ และผลิตแร็กเกตได้วันละ 1 โหล โดยเป็นการทำด้วยมือทั้งหมดและได้ขยายโรงงานไปอยู่ที่หลังอำเภอบางกอกน้อยในปี2504 ซึ่งมีอุปกรณ์ ทันสมัยสามารถผลิตได้วันละกว่า 100 อันและเมื่อปี 2507 รัฐบาลไทยได้จัดแสดงสินค้าไทย ณ บริเวณวังสราญรมย์ ซึ่งแร็กเกตของมงคล ประดิษฐ์ได้รับรางวัลที่ 1และได้ทูลเกล้าฯถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้มีพระมหากรุณาธิ คุณเสด็จชมฝีมือ การประดิษฐ์แร็กเกต ของเขาด้วย

    ต่อมาได้ย้ายร้านไปอยู่ที่เชิงสะพานนรรัตน์ บางลำพู และได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งที่ 2 ได้มีโอกาสขึ้นเอ็นแร็กเกตที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ประจำ ทำให้คุณแฉล้มมีความมุมานะจนสามารถค้นพบวิธีทำแร็กเกตด้ามเหล็กเป็นคนแรกของเมืองไทย ในปี 2510 จนแม้กระทั่งต่างประเทศก็ได้รับการ ยอมรับว่ามีคุณภาพเทียบเท่าสินค้าต่างประเทศจนกระทั่งปี 2547 คุณแฉล้มได้เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจ เฉียบพลันแต่ร้านมงคลประดิษฐ์ก็ยังสืบเนื่องกิจการต่อมาถึงปัจจุบัน

    ถึงแม้ว่าร้านมงคลประดิษฐ์จะไม่ได้ทำการผลิตแร็กเกตอีกแล้วเนื่องจากต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้นเพราะวัตถุดิบทั้งหลายต่างมีราคาที่แพง แต่ทุกวันนี้ด้วยบริการด้านอื่นๆที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เพียงเท่านี้ก็ทำให้ผู้เข้ามาใช้บริการกันทุกวันแบบไม่เว้นว่าง

Close Menu
×
×

Cart